• Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018 - 2023
    Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz na wójta, burmistrza, prezydenta miasta - kadencja 2018 - 2023
  • Dokumenty dotyczące zgłoszeń do komisji wyborczych - kadencja 2018-2023
    Dokumenty dotyczące zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - kadencja 2018-2023