• Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego w toku kadencji 2018-2023
    Wzóru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne