• Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego
    Wzóru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne