Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018 - 2023

Wzory dokumentów stosowane w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych) w kadencji 2018-2023

 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 r. 

 Dokumenty wymagane do złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w zależności od rodzaju tworzonego komitetu wyborczego

 Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego składa się właściwemu Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze

 

KOMITET WYBORCZY PARTII POLITYCZNEJ

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LUB INNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20.000 MIESZKAŃCÓW

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego/finansowego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W JEDNYMNYM WOJEWÓDZTWIE

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-10-2019 10:27
    Wprowadził:Mateusz Marciniak
  • Data modyfikacji29-10-2019 12:30
    Wprowadził:Mateusz Marciniak