Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz na wójta, burmistrza, prezydenta miasta - kadencja 2018 - 2023

Wzory dokumentów dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w wyborach w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 r.

 Zawiadomienia dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnych składa się do właściwej Terytorialnej Komisji Wyborczej.

 

ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim*

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Oświadczenie lustracyjne*

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego**

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH
Zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie pobierz (doc) pobierz (pdf)
Wykaz osób popierających kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne * pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego ** pobierz (doc) pobierz (pdf)

 *) W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim należy w miejsce Druku nr 2 wypełnić Druk nr 3.

**) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast oświadczenia (Druk nr 8) składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia (Druk nr 9

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-10-2019 12:11
    Wprowadził:Mateusz Marciniak
  • Data modyfikacji20-11-2019 11:22
    Wprowadził:Mateusz Marciniak