Dokumenty dotyczące zgłoszeń do komisji wyborczych - kadencja 2018-2023

Wzory zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych*) i obwodowych komisji wyborczych w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego) w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych przyjmuje oraz powołuje te komisje na obszarze województwa świętokrzyskiego właściwy Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Organami właściwymi do powołania obwodowych komisji wyborczych są Komisarze Wyborczy w Zielonej Górze.


 Wzór zgłoszenia w zależności od rodzaju wyborów i komisji wyborczej:

 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

WYBORY PRZEDTERMINOWE

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej

pobierz (doc)

pobierz (pdf)

*) Terytorialne komisje wyborcze - należy przez to rozumieć wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) komisje wyborcze.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-10-2019 12:36
    Wprowadził:Mateusz Marciniak
  • Data modyfikacji29-10-2019 9:06
    Wprowadził:Mateusz Marciniak