• Informacja o stanie rejestru wyborców na 2004-12-31
    Informacja o stanie rejestru wyborców na 2004-09-30
  • Informacja o stanie rejestru wyborców na 2004-06-30
    Informacja o stanie rejestru wyborców na 2004-03-31
  • Informacja o stanie rejestru wyborców na 2003-12-31
    Informacja o stanie rejestru wyborców na 2003-09-30