USTAWA

z dnia 15 września 2000 r.

o referendum lokalnym

(tekst jednolity)

(Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 741)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia15-12-2015 19:09
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji06-12-2019 11:21
    Wprowadził:Marcin Lisiak