Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 3 marca 2015 r.

 o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia18-02-2016 12:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk