• Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
    Informacja dotycząca badania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych