Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Krosna Odrzańskiego i Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przed upływem kadencji zarządzone na 25 marca 2012 r.

Wizualizacja

BIP - Krosno Odrzańskie

 

 

W dniu 15 listopada 2011 r. do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatorów referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

W dniu 10 stycznia 2012 r. pełnomocnik inicjatorów referendum przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze wniosek w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim i Burmistrza Krosna Odrzańskiego w drodze referendum przed upływem kadencji.

W dniu 30 stycznia 2012 r. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim i Burmistrza Krosna Odrzańskiego przed upływem kadencji. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz.367)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia29-02-2016 8:52
    Wprowadził:Bartosz Goździk