• Obwieszczenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 czerwca 1994 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do rad gmin na obszarze województwa zielonogórskiego