• Wzory dokumentów dotyczących zgłoszenia kandydata
    Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 75