• Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika finansowego
  Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 majaj 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika fi
 • Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnom
  Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Polskiej Partii Narodowej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnik
 • Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomoc
  Okręg nr 1 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i
  Okręg nr 1 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 11 lipca 2004 r.
 • Okręg nr 1 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Okręg nr 1 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. o okręgu wyborczym