• Wybory przedterminowe Prezydenta Miasta Nowa Sól zarządzone na dzień 5 stycznia 2020 r.