• AKTUALNE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Gorze z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
    Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
  • Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
  • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2019 - serwis informacyjny