• Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze w Zielonej Górze
    Korpus Urzędników Wyborczych
  • Informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
    Nowelizacja Kodeksu wyborczego
  • Wybory uzupełniające 2014-2018
    Referenda lokalne 2014-2018