• ZARZĄDZONO WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 26 MAJA 2019 R.
  Korpus Urzędników Wyborczych - dodatkowy nabór
 • II Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze w Zielonej Górze
  Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze w Zielonej Górze
 • Korpus Urzędników Wyborczych
  Informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Nowelizacja Kodeksu wyborczego
  Wybory uzupełniające 2014-2018
 • Referenda lokalne 2014-2018