• Korpus Urzędników Wyborczych - dodatkowy nabór
  II Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze w Zielonej Górze
 • Szkolenie urzędników wyborczych w Delegaturze w Zielonej Górze
  Korpus Urzędników Wyborczych
 • Informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Wybory uzupełniające 2014-2018
  Referenda lokalne 2014-2018