• Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Gorze II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Gorze I z dnia 29 kwietnia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 11 czerwca 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczacych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Gorze II z dnia 12 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do rad gmin w toku kadencji 2018-2023
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 13 czerwca 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczacych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Gorze I z dnia 11 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do rad gmin w toku kadencji 2018-2023
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie, terminie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie, terminie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z 24 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie, terminie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z 24 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie, terminie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.