• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko zarządzone na dzień 25 września 2016 r.
    Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki zarządzone na dzień 4 września 2016 r.
  • Referendum Gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Rady Miejskiej we Wschowie zarządzone na dzień 26 czerwca 2016 r.
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Kożuchowa - nie złożono wniosku