• Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 8 na listy kandydatów na posłów
    Prtotokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 8
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 20
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 21
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 22