• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w okręgu wyborczym nr 75
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.
  • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.