• Obwieszczenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z dnia 19 października 1998 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego oraz do Sejmiku Województwa Lubuskiego przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r.