• Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego w toku kadencji 2018-2023
    Terminarz wyborów uzupełniających i referendów
  • Zestawienie zmian w składach osobowych