• Protokół głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłow do Parlamentu Europejskiego