• POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW
    WYKAZ ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO ZŁOŻONYCH PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.