• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym z zestawieniem wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym