• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r.
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Brody przed upływem kadencji zarządzone na dzień 18 sierpnia 2013 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji zarządzone na dzień 17 lutego 2013 r.
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Krosna Odrzańskiego i Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przed upływem kadencji zarządzone na 25 marca 2012 r.
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Rady Powiatu Krośnieńskiego
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Otyń